Przygotowanie do spawania - UKOSOWANIE

Przygotowanie elementów spawanych a w większości przypadków dotyczy to procesu fazowania brzegów jest niezmiernie ważnym elementem uzyskania prawidłowego połączenia spawanego.
Ukosowaniem nazywamy operację mechaniczną lub termiczną, która polega na ukształtowaniu brzegów łączonych elementów oraz dokładnym ich złożeniu. Ukosowanie polega na utworzeniu powierzchni rowka w założonej technologią płaszczyźnie pod kątem do powierzchni różnym niż 90° lub ścianki mającej krzywiznę.
Ukosowanie jest niezbędne dla zapewnienia koniecznego przetopu oraz w znacznej mierze przyczynia się do uzyskania prawidłowej, nie posiadającej niezgodności spoiny.

 • Główne czynniki, które wpływają na wybór sposobu ukosowania są następujące:
 • technologia spawania (źródło ciepła, technika prowadzenia procesu itp.),
 • rodzaj i grubość materiału spawanego,
 • typ złącza,
 • pozycja spawania oraz dostęp do miejsca układania spoiny,
 • wymagalność przetopu,
 • minimalizacja odkształceń spawalniczych,
 • ilość zużytych materiałów dodatkowych.

Z uwagi na ograniczony dostęp do miejsca i różne pozycje spawania stosujemy różne techniki ukosowania. Najczęstsze to jedno i dwustronne, te drugie mogą być równokątne i nierównokątne oraz symetryczne i asymetryczne.
Podobnych określeń używamy również w nazewnictwie spoin. Rowki spoin czołowych wykonujemy z progiem lub bez, jako jednostronne z przetopem, z podpawaniem grani, na podkładce oraz jako spoiny dwustronne.
Efektywność procesu ukosowania zależy od sprzętu jakim dysponujemy – szlifierka ręczna, palnik gazowy a może ukosowarka mechaniczna. Optymalny dobór ukosowarki, która zmniejszy czas i jakość obróbki a więc obniży koszt procesu zależny jest od kilku czynników, a zwłaszcza:

 • jakość powierzchni
 • wydajność procesu – ilość elementów czy metrów do zukosowania
 • gabaryty i grubość detali obrabianych
 • rodzaj ukosowanie (V, Y, K, X, J itp.) bądź planowanie krawędzi na I
 • rodzaj materiału (np. niekorzystne tworzenie się tlenków ze wzrostem temp.)
 • miejsca wykonywania ukosowania (hala produkcyjna, na montażu) 
 • trajektoria obróbki (po prostej, po łuku, w otworach) 
 • koszt wykonywania metra bieżącego ukosu   

Prosimy o kontakt, my pomożemy Ci dokonać właściwego wyboru.

Close Menu