Co to jest spawalniczy drut proszkowy ?

 • Jest to metalowa rurka wypełniona proszkiem, który może być:
 • rutylowy
 • zasadowy
 • metalowy
 • specjalny

Co uzyskujemy stosując druty proszkowe ?

 • Zwiększenie wydajności
 • Uwolnienie dodatkowych mocy produkcyjnych
 • Poprawę jakości:
 • głębszy i pewniejszy wtop
 • wysoką odporność na pękanie
 • wysoką odporność na porowatość
 • dobre formowanie spoiny
 • bez rozpryskowe przejście kropel
 • bardzo wysoką jakość spoin
 • stabilne jarzenie się łuku

Funkcje proszku

 • dostarcza dodatkowe odtleniacze takie jak: Mn, Si
 • tworzący się żużel (druty topnikowe) zabezpiecza dodatkowo jeziorko spawalnicze podczas krzepnięcia oraz formuje lico spoiny
 • daje stabilny łuk bez odprysków
 • pozwala zmienić skład chemiczny spoiwa poprzez takie dodatki jak: Ni, Cr, Mo, Mn
 • dodając tylko proszek metalowy uzyskujemy wysokowydajny drut bez tworzącego się żużla

Dlaczego drut proszkowy jest bardziej efektywny niż drut lity ?

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PROCESU DLA DRUTÓW PROSZKOWYCH OSIĄGAMY DZIĘKI WIĘKSZEJ GĘSTOŚCI PRĄDU SPAWANIA A ZATEM WYŻSZEJ WYDAJNOŚCI STAPIANIA SPOIWA

Drut lity fi.1,2

pole przekroju = 1,13 mm²

Drut proszkowy fi.1,2

pole przekroju = 0,75 mm² (gr. ścianki ~ 0,25mm)

Dla prądu spawania 200A
• gęstość prądu dla drutu litego = 177 A/mm²
• gęstość prądu dla drutu proszkowego = 267 A/mm²

Close Menu