BADANIA NDT

Badania VT i UT – do oceny złączy spawanych i materiałów,
Certyfikaty stopnia 2 TÜV wg EN ISO 9712, EN 473 i Dyrektywy 97/23/EC

Istotą badań nieniszczących jest uzyskanie informacji o występujących wadach materiału bez zmiany jego cech użytkowych. Badania NDT wykorzystują powszechnie znane zjawiska i prawa fizyczne. Pozwalają one ocenić jakość i przydatność w danej aplikacji danego elementu bez jakiejkolwiek jego zmiany oraz bez uszczerbku dla jego przydatności eksploatacyjnej.

Naszą specjalnością są badania nieniszczące metalowych konstrukcji stalowych.
Wykonujemy je na detalach będących w przygotowaniu przed prefabrykacją, w trakcie produkcji oraz w eksploatacji gotowego wyrobu.

 • Badania nieniszczące w technice umożliwiają:
 • wykrycie niezgodności
 • zlokalizowanie wady
 • ocenę charakteru i jej rozmiaru w produkcji i eksploatacji
 • określenie struktury i własności materiału
 • zmierzenie grubości badanego elementu

Wykonujemy uznaną metodą ultradźwiękowe badania spoin czołowych o grubości 2 do 8 mm, elementów płaskich i rur.

 • Zalety badań ultradźwiękowych:
 • duża uniwersalność i skuteczność metody,
 • szybkość badania i bezpośredniość wyników,
 • możliwość dokładnej lokalizacji wad wewnętrznych,
 • możliwość pomiaru grubości elementów jednostronnie dostępnych,
 • przenośna i lekka aparatura.
 • Metoda znajduje zastosowanie między innymi do badania:
 • złączy spawanych,
 • materiałów hutniczych,
 • części maszyn,
 • pomiarów grubości.

Aby badania były skuteczne, konieczne są wysokie kwalifikacje badającego i wysokiej klasy aparatura - gwarantujemy jedno i drugie.

Close Menu